Винча

0

Винча је најзначајније праисторијско насеље у Србији. Налази се на локалитету Бело брдо на десној обали Дунава (код села Винче) близу Београда. Милоје Васић вршио је системска ископавања у неколико наврата између 1908. и 1932. Своја открића описао је у књизи Преисторијска Винча (I–IV). Откривено је неколико слојева који показују да се на том терену смењивало неколико насеља. Ископавања су такође пружила обиље материјала: оружја и оруђа од камена, грнчарија која је делом локални производ, а делом увезена. Откривен је и велики број статуета које приказују стилизоване људске фигуре, међу којима је најпознатија Винчанска Венера или Госпођа из Винче.

Винча обележава живот неолитске земљорадничке културе код нас и у свету.

Коментари

коментара