Оригиналан

0

оригиналан (лат. origo, originalis) изворан, исконски, првобитан, самоникао, самосталан, прави, који није израђен подражавањем и угладањем на друге; редак, чудан, који се разликује од обичног, необичан, нарочит, особит; оригинално издање једног дела које приреди законити, овлашћени издавач (за разлику од прештампаног); оригиналан песник који пева самостално, не угледајући се на друге.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТПарламентаран
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТЛеди-лајк