Леди

0

леди (енг. lady) израз којим се ословљава отмена жена или девојка у Енглеској, дама.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТПарламентаран
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТЛеди-лајк