Ујутро или ујутру?

0
Фото: Фотер/JamesMarvinPhelps

Фото: Фотер/JamesMarvinPhelps

  • УјутрО = ујутрУ;
Дакле, и једно и друго је исправно.

Коментари

коментара