Ниједан или ни један?

0
Фото: Фотер/AbdulrahmanBinSlmah

Фото: Фотер/AbdulrahmanBinSlmah

Ако немате ниједан проблем, благо вама. Уколико од два испита нисте положили ни један ни други, више среће у следећем року.

Дакле, одвојено само кад је посреди ни једно ни друго.

Коментари

коментара