Друкчији, другачији или другојачији?

0
Фото: Фотер

Фото: Фотер

Познато нам је да неки професори смањују ђацима оцене јер не знају да је правилно и друкчији и другачији. Дакле, реч је о дублету. Не другојачији, не.

Коментари

коментара