Лепенски вир

0

Лепенски вир налази се у Ђердапској клисури, на десној обали Дунава. Открио га је Драгослав Срејовић са својом екипом 1965, а две године касније, 1967, ископавања су довела до открића да је реч о великом насељу из доба мезолита и раног неолита. Откривена су четири слоја: Прото-Лепенски вир, Лепенски вир I, II, III. 

Пронађено је око стотину грађевинских објеката, међу којима се уочава исти тип архитектуре: куће с трапезастом основом од црвеног малтера и с ограђеним каменим огњиштем. У слојевима ЛВ I и II пронађене су скулптуре монументалних размера, смештене већином на подове кућа око огњишта. Најчешће су представљене људске фигуре, међу којима се издвајају риболике људске главе. 

Ова култура скупљача, ловаца и риболоваца назива се културом Лепенскога вира.

Коментари

коментара