Одлагање и одгађање

0

Уколико желите овај сат да склоните, ви ћете га одложити (на неко друго место, на пример). Глаголска именица је одлагање.

Уколико желите неки састанак да одгодите (за неко друго време, на пример), ви ћете га одгодити. Глаголска именица је одгађање.

Коментари

коментара