Најјачи или најачи?

0
Фото: Фотер/sfxeric

Фото: Фотер/sfxeric

Суперлатив придева јак гласи

најјачи. И још једном: најјачи – колико год вам изгледало да ту нешто не штима.

Коментари

коментара