Идем пријатељу или код пријатеља?

0
Фото: Foter.com/alicepopkorn

Фото: Foter.com/alicepopkorn

Када се крећемо – у покрету смо. Падеж који употребљавамо кад се крећемо је датив. Могли бисмо рећи да је следеће питање једно од оних хамлетовских, никако не можемо да се одлучимо – идем пријатељу (лекару) или код пријатеља (лекара)? Ево решења.

Када нам је циљ нека особа (ми се ка њој крећемо, на пример; та дестинација нам је циљ), рећи ћемо: Идем пријатељу (лекару).

Чекајте, чекајте!

У савременоме српскоме језику датив се замењује конструкцијом код + генитив, тако да је правилно и: Идем код пријатеља (код лекара).

Следећи пут кад будете некоме хтели да најавите своју посету, можете рећи: 

Доћи ћу ти.

Доћи ћу код тебе.

Ово није исто што и код куће сам (мировање). 

 

Коментари

коментара