Хоћу, ‘оћу или оћу?

0
Thomas Hawk / photo on flickr

Правилно је написати хоћу. Међутим, ако изостављате намерно неко слово, онда напишите:

– али: ал’;
– или: ил’;
– хоћу: ‘оћу.

Коментари

коментара