Хлебчићи или хлепчићи?

0
Фото: Pixabay

У српском језику, рекли би неки, постоји изузетна нелогичност и недоследност приликом спровођења гласовних промена. Момо Капор је у своjoj причи Шатро Пера Мика Лаза рекао да никад није нашао слободно поподне да научи енглески. Причу можете прочитати овде.

У српском језику, верујте, постоје многе нелогичности, али исто тако постоји јасно утврђено правило када се спроводи једначење сугласника по звучности, а када не. Рекли смо већ да д остаје непромењено (не прелази у т) када се нађе испред с и ш (председник, одшетати). 

СВИ ЧЛАНЦИ КОЈЕ СМО ОЗНАЧИЛИ ПО КЉУЧНОЈ РЕЧИ ГЛАСОВНЕ ПРОМЕНЕ.

Именица хлеб има много изведеница: хлеб, хлебац, у говору ‘лебац, хлебина… Када хлебу тепамо, рећи ћемо хлебић. Мале хлебоце назваћемо хлепчићи (а не хлебчићи). 

Кад Срби помињу ‘лебац

 

Коментари

коментара