Делинквент или деликвент?

0
Фото: Фотер/Chr1sOrlando

Фото: Фотер/Chr1sOrlando

Делинквенција је озбиљан проблем (делинквент, деликвенти).

Коментари

коментара