Кући сам или код куће сам?

0

У разговорноме језику често можемо чути: Кући сам. Међутим, то није правилно. Једино правилно је рећи: Код куће сам. 

Како ово објаснити? Ваша позиција је код неког (код кога/чега). На пример: Код кумова сам.

Неко вас може упитати: А куда идеш после?

  • Идем кући, рећи ћете (коме/чему).

Коментари

коментара