Срећа и невоље

0

Felicitas subiuncta est semper adversis.

Срећа је увек подложна невољама (злој судбини).

Коментари

коментара