Прво помињање Срба

0

Срби се као посебан народ на Балкану први пут помињу 622. у Аналима франачког краљевства и то под именом Сораби.

У византијским изворима из 7. и 8. века помиње се Гордосерба (Српски град) у Малој Азији, на основу чега се може закључити да је међу Словенима који су се населили у Малој Азији било и Срба.

Коментари

коментара