Анадиплоза

0
Фото: Фотер

Фото: Фотер

АНАДИПЛОЗА (гр. anadiplosis – удвостручавање), реторичка фигура или фигура дикције, која подразумева понављање једне, или више речи с краја стиха или реченице, на почетку наредног стиха или реченице, чиме се постиже нарочит звучни и семантички ефекат.

>> Остао сам сâм, сасвим сâм,

сасвим сâм, а људи око мене. <<

Коментари

коментара