Алогизам

0
Фото: Фотер

Фото: Фотер

АЛОГИЗАМ (гр. alogizmo – неразуман сам), стилска фигура у којој је нарушена логичка веза захваљујући споју противречних појмова, с намером да се изазове комичан ефекат.

Мони де Були Басна: >> Свака мајка није од кајмака, рекоше кокоши мудроме лимуну на друму… и одоше. <<

Коментари

коментара