Алитерација

0
Фото: Фотер

Фото: Фотер

АЛИТЕРАЦИЈА (лат. alliteratio), стилски поступак који означава понављање истих, најчешће почетних, сугласника или наглашених сугласничких група у више суседних речи у истој реченици или стиху, производећи снажан звучни ефекат.

Алекса Шантић Вече на Шкољу: >> Пучина плава спава, прохладни пада мрак. <<

Коментари

коментара