Пријава

А

  абдицирати

  одрећи се престола или неког високог положаја: одрећи се неког права, уверења и сл.

  адоптант

  усвојилац

  астма

  болест која се манифестује повременим нападима отежаног дисања: бронхијална, срчана. 

  афоризам

  кратки књижевни облик коме у усменој књижевности донекле одговара пословица, а у говору досетка. Садржински је збијен и мисаоно густ, прикладан за лапидарно изражавање важних животних искустава. 

Б

  богојављенски

  који се односи на Богојављење: ноћ, водица.

  Богојављење

  црквени хришћански празник који се светкује 6/19. јануара, као успомена на дан када се (по хришћанском веровању) Бог јавио приликом Христовога крштења.

  бајка

  (стсл. бајати – приповедати), народна приповетка с елементима фантастичног; прича у којој се на маштовит начин симболично приповеда одређени садржај. 

  бестселер

  (енгл. best-seller – књига са великом продајом), књига која се у одређеном тренутку у одређеној земљи највише продаје. Бестселери су обично књиге које одговарају захтевима укуса који су у датом тренутку популарни код шире читалачке публике, што не мора уједно да значи и мању књижевну вредност дела.

В

  велеиздаја

  издаја према држави и народу.

  вертиго

  (лат. vertigo) мед. вртоглавица, несвестица.

  виски

  жестоко алкохолно пиће које се добија дестилацијом од житарица.

Г

  генеза

  (грч. genesis) рођење, постанак, порекло, стварање.

  генотип

  (грч. genos, typos) биол. скуп свих наследних особина које један организам садржи и које под одређеним условима доводе до развића једне одређене индивидуе (организма). Свака индивидуа има један једини, непоновљиви и специфични генотип.

  геноцид

  (грч. genos племе, народ; лат. caedere убијати, cecidi убио сам) злочин учињен у циљу уништења читаве групе људи – националне, етничке, расне или религиозне.

  готски

  1. који се односи на Готе (стари германски народ): војска, језик. 2. који се односи на готику, који је у стилу готике: стил, архитектура, катедрала. 

  гротеска

  (фр. grotesque; итал. grottesco од grotta – пећина), означава свако уметничко остварење у којем се налази спој неспојивог. Често се описује као оно што је чудно, настрано, необично, наказно. Одређује се као поступак или уметничка техника која помоћу маште спаја оштро супротстављене особине предмета и ствара призоре каквих нема у стварном свету.

Д

  децидиран

  (фр. decider) одлучан, јасан, одређен.

  дискурс

  (лат. discursus, грч. discours) разговарање, разговор; говор, беседа, предавање, излагање.

  дескрипција

  (лат. descriptio – описивање, приказивање), један од основних поступака у књижевности, који подразумева представљање физичких, спољашњих карактеристика елемената фикционалног света. Дескрипција се обично сагледава у опозицији с нарацијом, односно претпоставља се да је дескрипција онај сегмет у којем се не излаже никакво збивање.

Ђ

  Е

   Енглез

   Правити се Енглез – правити се необавештен, невешт.

   екстремист

   (лат.) присталица екстремних мера, следбеник екстремизма.

   егзитус

   (лат. exitus) излазак, одлазак; исход, свршетак, крај, успех; егзитус леталис (лат. exitus letalis) смрт.

   едиција

   (лат. editio – издавање), подразумева континуирано издавање различитих књига које издавач објављује под једним именом. Едиције су по правилу уједначено и препознатљиво опремљене; најчешће су организоване по издвојеном мерилу, које се може односити на заједничку тему, облик или оријентацију делâ која се објављују.

   емпатија

   (гр. empathia, нем. Einfὕhlung) или саживљавање пре свега је термин психологије, где означава способност уживљавања, односно пројекцију утиска на публику, читаоца или гледаоца. У теорији књижевности емпатија је везана за питање ефекта и рецепције.

  Ж

   жири

   (лат. jurare заклети се) поротни суд, порота; оцењивачки суд или одбор за додељивање награда на уметничким, књижевним, научним и сл. конкурсима, такмичењима и фестивалима.

  З

   знатно

   1. у већој, приличној мери, много (нпр. повећати); 2. значајно, важно.

   збогом

   речца 1. поздрав при растанку (Збогом, мајко!); 2. разг. готово је, свршено је с нечим.

   значајно

   1. од значаја, од важности, важно; 2. са посебним смислом, значењем (нпр. погледати).

   зумба

   (перс. sunbe, тур. zimba) справа за поништавање таксених марака бушењем.

  И

   изнурен

   1. исцрпен болешћу или другим физичким и душевним мукама, изнемогао; 2. који је исцрпао снаге, резерве, ослабљен.

   импертуозо

   (итал. impetuoso) муз. необуздано, бурно, плаховито, силовито.

   инвазија

   (лат. invasio) навала, најезда, упад с војском у туђу земљу.

   инстант

   (енг.) час, тренутак; прехрамбени производи за чије је припремање потребно веома кратко време, само часак.

   интервју

   (енгл. interview – разговор), облик документарне књижевности у којем једна особа (обично новинар) поставља питања особи која је својим познавањем одређене теме, делом или личношћу занимљива читалачкој публици (обично је реч о познатим личностима, нпр. писцима, уметницима, глумцима, музичарима итд.).

   инсинуација

   (лат. insinuare – продрети, приступити; уцепити, усадити), подвала, клеветање, измишљање с циљем да се неко окриви за нешто.

   In medias res

   (лат. у средиште радње), иницијална епска формула којом се приповедање започиње скретањем пажње на средишњу тему.

  Ј

   К

    конфор

    конфор (фр. confort) удобност, угодност (као последица укусног и практичног уређења стана, живота и сл.), све оно што један стан треба да има па да буде потпуно удобан; материјално благостање: помоћ.

    каскадер

    (фр. cascadeur) назив за филмског радника који се специјализовао за падање с коња, већих висина итд.; обично замењује (дублира) у тим сценама главног јунака.

    конверзација

    (лат. conversatio) разговор, разговарање, забављање или учење странога језика разговором.

    колаж

    (фр. collage – лепљење), дело које је делимично или потпуно састављено од фрагмената других дела, уједно препуно алузија, референци, цитата и страних израза. Термин је преузет из сликарства јер писац, попут сликара, умеће низ делића из већ постојећих остварења. У филму термину колажа близак је термин монтаже.

    клише

    (фр. cliche), стилски или композициони поступак који се усталио и тиме изгубио своју уметничку вредност, али се и даље механички користи као образац. Обично има вредносно негативно значење и користи се у пејоративном смислу (радни народ, елегантан пример, кардинална грешка).

    кабаре

    (фр. cabaret – гостионица, крчма), мала позорница с разноврсним забавним програмом или гостионица с артистичким тачкама.

   Л

    леди

    (енг. lady) израз којим се ословљава отмена жена или девојка у Енглеској, дама.

    лабилан

    (лат. labilis) неучвршћеност; непостојаност, колебљивост, непоузданост.

    либрето

    (итал. libretto – књижица), текст опере, оперете, мелодраме или других музичко-сценских дела, попут балета или пантомиме. 

   Љ

    М

     метропола

     (грч. metro-polis) град-матица за разлику од градова у покрајинама; главни град, престоница.

     матине

     (фр. matinee) време од сванућа до подне, преподне; забава (или приредба, позоришна представа, седељка) која се одржава пре подне и после подне; јутарња хаљина.

     макробиотика

     (грч. makros, bios) вештина дугог живљења, наука о чувању и одржавању здравља уопште, названа по истоименој књизи Кристофа Вилхема Хуфеланда (1796).

     монументалан

     (лат. monumentalis) који припада споменику или се тиче споменика; као споменик, тј. великолепан, величанствен, знатан, који има својства онога што се не може заборавити.

     макета

     (фр. maquette) прва вајарска скица од иловаче, воска или гипса (обично умањена); модел неке палате, цркве, статуе, књиге и др.

     максима

     (лат. maximus – највећи, највиши), 1. мудра изрека, правило за живот, основно начело или главни принцип у животу и раду, гесло, идеја-водиља итд. 2. рефлексивни књижевни облик универзалне садржине, у старом веку популаран у источним књижевностима, пре свега у индијској и кинеској.

     митологија

     (грч. mythos – казивање, причање; logos – реч, говор), 1. скуп, збирка митова – усмених спиритуалних или религиозних прича старих култура којима се објашњава постанак космоса, природе и човечанства. 2. систем митова који је створио поједини писац или песник. 3. наука о митовима која се, осим за археологију и историју, етнологију и фолклор, посебно веже за антрополошку критику и структурализам.

    Н

     нонсенс

     (нлат. nonsens, лат. non ens) фил. нествар, ништа, ствар која не постоји нити може постојати.

    Њ

     О

      одеон

      (грч. odeion, лат. odeum) код Грка и Римљана: зграда у којој су се одржавале песничке и музичке утакмице; збирка лирских песама.

      оригиналан

      (лат. origo, originalis) изворан, исконски, првобитан, самоникао, самосталан, прави, који није израђен подражавањем и угладањем на друге; редак, чудан, који се разликује од обичног, необичан, нарочит, особит; оригинално издање једног дела које приреди законити, овлашћени издавач (за разлику од прештампаног); оригиналан песник који пева самостално, не угледајући се на друге.

      оф

      (енгл. off) у филмском језику назив за гласове, шумове и разне звучне ефекте који долазе изван кадра.

      онеобичавање

      (рус. остранение; преведено је и као очуђење), поступак помоћу којег се оно што је познато приказује као да је непознато, односно необично. Сврха уметности је да разбије аутоматизам опажања и да нам уместо механичког препознавања омогући стварно поимање света.

      опус

      (лат. opus – посао, дело), књижевно, музичко или било које уметничко дело. У књижевности опус представља целокупно дело неког писца.

     П

      прексиноћ

      уочи јучерашњег дана.

      парламентаран

      (фр. parlamentaire) сагласан с обичајима и редом парламента; фиг. пристојан, учтив.

      пикник

      (фр. pique-nique) заједничка гозба, излет у коме сваки учесник доприноси или плаћа свој део; четвртаста корпа за хладна јела.

      посесиван

      (лат. possessivus) поседан, који се тиче поседа, поседовања; грам. присвојан, који означава поседовање; посесивна личност; псих. особа која љубоморно супротставља личној независности другог, нпр. детета, супружника и сл.

      програмер

      (грч.) стручњак који пише упутства за решавање проблема помоћу електронског рачунара.

      папарацо

      (по личности у једном Фелинијевом филму) фото-репортер који се не устручава да јавну личност прати и у најинтимнијим тренуцима и да то после прода илустрованим часописима.

      петокрака

      звезда приказана, начињена с пет кракова.

      парафраза

      (грч. paraphrasis – препричавање), 1. препричавање одломака, радње или значења књижевног дела, најчешће с циљем да се оно поједностави или да се разјасне његови нејасни делови. 2. слободан превод, који може подразумевати промену метричког обрасца оригинала, али и прозни превод дела написаног у стиху и обратно.

      пословица

      једноставни говорни облик сажетог израза, у стиху или у прози, којим се саопштава нека искуствена спознаја или размишљање. Како су општеприхваћене у националним традицијама, пословице често исказују језгровита запажања карактеристична за менталитет или веру датог народа и епохе. Има, међутим, много више пословица које израстају из општег животног искуства, и тако представљају заједничку књижевну баштину.

     Р

      регрес

      (лат. regressus) повратак, повлачење, одступање; прибежиште; трг. наплата, накнада штете, нпр. од потписника на меници; лог. враћање од последице узроку, од условљеног услову, од закључака претпоставкама на којима је закључак заснован (овакав начин мишљења зове се регресивна или аналитичка метода); у новије време: унапред исплаћена сума новца за трошкове годишњег одмора запослених.

      реп

      (енгл. rap), врста инструменталне песме срочене кроз ритмички монолог, чија је садржина најчешће политички и друштвено ангажована. Сама реч реп води порекло из жаргона америчких Црнаца, а њена значења мењају се у складу с контекстом у којем се употребљава. У почетку реп значи хапшење (take a rap), а касније постаје синоним за општење, ћаскање. Реп најчешће изражава огорченост против расизма, насиља и других негативних појава у америчком друштву. Други тип репа даје предност опсценим и сексуалним темама. Реп је, међутим, постао популаран и изван граница САД, а његов утицај примећује се на домаћој музичкој сцени, где се као најпознатији музичари овог правца помињу Београдски синдикат и Марчело. Може се рећи да се реп развија у хип-хоп, врсту музике такође засновану на ритмичком говору, чије је садржина нешто ведрија и мање агресивна.

      рефрен

      (фр. refrain – припев), стих, део стиха или група стихова који се најчешће у правилним, каткад и у неправилним интервалима, понавља у песми на крају сваке строфе (премда се рефрен може појавити и на почетку или у средини, односно било где), чиме се доприноси ритмичкој организацији песме.

     С

      саркастичан

      који гризе, који уједа, тј. заједљив, пакосно шаљив.

      спорадичност

      (грч. sporadikos) појединачност, осамљеност, појединачно јављање, повремено јављање.

      сонет

      (итал. sonetto, фр. sonnetпоет. врста песме, поглавито лирске, са четири строфе, од којих прве две имају по четири, а последње две по три стиха који се сликују; сонетни венац петнаест сонета нанизаних један за другим, при чему је петнаести, последњи, састављен од првих стихова претходних сонета, и још прва два слова тих стихова представљају посвету.

      синонимија

      (грч. synonymia истоименост, истозначност) лингв. сличност значења, сродност значења; исто или слично значење.

     Т

      тути фрути

      (итал. tutti frutti) „сви плодови“, једно италијанско јело са много плодова (поврћа или воћа); фиг. мешавина, смеса.

      тера инкогнита

      (лат. terra incognita) непозната земља; фиг. то је за њега тера инкогнита он нема ни појма о томе.

      таутологија

      (грч. tauto – исто; logos – реч, говор, појам), 1. логички суд који има исти субјект (оно што се дефинише) и предикат (оно помоћу чега се дефинише), нпр. човек је човек. 2. стилска фигура којом се иста садржина изражава различитим језичким средствима, нпр. видео сам сопственим очима. Њоме се дочарава узбуђење песника или говорника. Будите обазриви: уколико се употребом таутологије емоционални израз не обогати, онда се она сматра за грешку, тј. плеоназам.

     Ћ

      У

       Ф

        филм

        (енгл. film), нови медиј уметничког изражавања настао на темељима проналаска покретних слика, а који обједињује поступке покрета, сценског (позоришног) приказивања, ликовних уметности и књижевности. Однос филма и књижевности у највећој мери своди се на проблем адаптације, односно прилагођавања књижевних остварења овој врсти медија.

        флешбек

        (енгл. flashback), термин који је књижевна критика преузела из филма, да би њиме означила накнадно приказивање догађаја из прошлости у роману, приповеци или драми. Његово значење поклапа се с традиционалним појмом ретроспекција, као и с термином савремене наратологије – аналепса.

       Х

        химна

        (грч. ymnos), врста свечане песме испеване у славу божанства, хероја или победника на панхеленским такмичењима. Развој овога жанра везује се за античку књижевност. 

        Наша државна химна „Боже правде“ преузета је из алегоријске позоришне представе Јована Ђорђевића Маркова сабља (1872).

       Ц

        цитат

        (лат. citare – позвати, сазвати; напомињати, именовати), навод, дословно преношење туђих речи. Цитат се обавезно ставља под наводнике или се на неки други јасан начин истиче у тексту да су у питању преузете речи.

       Џ

        Ш

         Фотографије месеца

                                    

         Драги моји, Прво заиста желим да похвалим ваш рад, полет и истрајност. Ви сте постали насушна потреба, јер се очигледно све мање времена посвећује правопису у шко...

         Александра