Сви облици глагола ТРЕБАТИ (требам да или треба да)?

0
martinak15 / photo on flickr

Глагол требати је безлични (исти је облик за сва лица) само ако у истој реченици (зависној или независној, тј. реченици на коју се овај глагол односи) постоји још један глагол. Тада, дакле, има облике ТРЕБА, ТРЕБАЛО БИ и ТРЕБАЛО ЈЕ.

Међутим, уколико у реченици (зависној или независној) не постоји ниједан други глагол с којим је овај глагол у вези, онда је глагол требати личан.

Требају ми кључеви.

Коментари

коментара