Србин или Србијанац?

0

Облик српски (не србски, о томе смо писали овде) настао је од именице Србин и наставка -ски. РМС дефинише српски – да се односи на Србе и на Србију, док се за именицу Срби каже да су народ из групе Јужних Словена чија већина живи у Србији (мада бисмо ми рекли да већина живи ван Србије, но добро сад). Из овога видимо да припадник народа подразумева национално-етнички елемент (Срби), док реченица који живи у Србији указује на територијално-политички елемент (из Србије, пореклом из Србије…).

Србијанац и србијански су речи које се бележе тек од 19. века (забележио их је Вук*) и последица су околности у то доба (у време старе Аустроугарске) Срби су били територијално подељени: на оне у ослобођеној Србији остварене Карађорђевим устанком (тј. Србијанци) и на оне који су живели изван граница те Србије (Срби).

* Вук је забележио у свом Рјечнику да је Србијанац човек који живи у Србији (а не у Војводини, на пример), тј. та дефиниција је искључиво територијално маркирана, а не и национално одређена. Таква лексичка дистинкција није била дугог века, мада се понекад користи  да означи територијалну компоненту (Свилен конац, србијански крој…).

Оваква територијална подела Срба данас је неактуелна, србијански и Србијанац ретко су у употреби, а преовлађује придев српски.

Коментари

коментара