Синонимија

0

синонимија (грч. synonymia истоименост, истозначност) лингв. сличност значења, сродност значења; исто или слично значење.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТМакета
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТТера инкогнита