Санкционисати: одобрити или забранити?

0
mikecogh/photo on flickr

Нису медији увек узор како треба говорити и писати. Да јесу – знали би да глагол санкционисати значи одобрити. Овај глагол потиче из латинскога језика и тамо је имао двојно значење: и одобрити и забранити. Међутим, у нашем језику усвојено је његово значење – одобрити.

У праву су код именице санкција да значи забрана. Уколико будете на суду и кажу вам да ваше понашање треба санкционисати, ову чињеницу можете употребити у своју корист.

Коментари

коментара