С никим, нисаким или ни са ким?

0
[AndreasS] / photo on flickr

[AndreasS] / photo on flickr

Уколико вас неко пита с ким ћете ићи у биоскоп, а ви знате да ћете ићи сами, напишите:

  •  Не идем ни са ким. (= Идем сâм.)
  • Погрешно је писање с никим (то би био превод имагинарног енглеског with nobody). Кад предлог са стоји уз именицу нико, ништа – конструкција је увек везник ни + предлог са + именица (ни са ким, ни са чим). И увек одвојено, а не нисаким, нисачим.

Коментари

коментара