Регрес

0

регрес (лат. regressus) повратак, повлачење, одступање; прибежиште; трг. наплата, накнада штете, нпр. од потписника на меници; лог. враћање од последице узроку, од условљеног услову, од закључака претпоставкама на којима је закључак заснован (овакав начин мишљења зове се регресивна или аналитичка метода); у новије време: унапред исплаћена сума новца за трошкове годишњег одмора запослених.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТМатине
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТСпорадичност