Радосан или радостан, радостна или радосна?

0
Neal. / photo on flickr

Ако је ваш пријатељ, друг или муж радостан, благо њему. Овде самогласник а, жаргонски речено, служи да разбије густо насељену сугласничку групу стн. Због тога што ова сугласничка група тешко опстаје у српском језику (има изузетака, наравно) у женском и средњем роду је неће бити.

Тако ћете рећи: он је радостан (не радосан), она је радосна (не радостна), оно је радосно (не радостно).

 

Коментари

коментара