Радију или радиу?

0
risaikeda / photo on flickr

risaikeda / photo on flickr

Уколико радите на радију, то је заиста леп посао. Ова именица у номинативу гласи радио (без ј), а у зависним падежима, кад не стоје један поред другога вокали и и о, гласи: радија, радију итд.

poklon300250

ПРОЧИТАЈТЕ И ТОКИО ИЛИ ТОКИЈО

Коментари

коментара