Нажалост или на жалост?

0
Фото: Фотер

Одвајајте зарезима уметнуте делове реченице. Уколико се они налазе у средини реченице, одвојте их с обе стране. Напишите:
– Међутим, или – …., међутим,….
– Такође,
– Наиме,
– Нажалост, ( Упозорење: На твоју жалост; На жалост свих нас!).

 

Коментари

коментара