Нада мном или надамном?

0
Фото: hotelfranica

Ако вас муче разне бриге (а кога не?!), сигурно сте својим пријатељима рекли: Надвио се неки црни облак нада мном. Није надамном, над амном, над а мном и сл.

А да ли је преда мном или предамном или пред а мном?

Коментари

коментара