Монументалан

0

монументалан (лат. monumentalis) који припада споменику или се тиче споменика; као споменик, тј. великолепан, величанствен, знатан, који има својства онога што се не може заборавити.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТЛабилан
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТМарка