IDEA или Идеја?

0

Све чешћи су данас називи предузећа без интервокалнога ј (MADLENIANUM, ADRIA, FIAT, IDEA). Те речи су, очито, странога порекла.

Уколико назив предузећа желите да пишете у изворноме облику (нпр. IDEA – увек латиницом), при деклинацији неће имати ј (као што га нема ни у номинативу).

Уколико назив предузећа транскрибујете, писаћете га (дакле, са ј): Идеја (Идеје, Идеји). Велико слово јасно упућује да није реч о заједничкој именици (идеја). 

Коментари

коментара