Глупљи или глупши?

0

У дијалекту се често чује глупши, али то није исправно. Исправни облик је глупљи. 

Не употребљавајте тешке речи, могу да боле.

Коментари

коментара