Где си или де си?

0
Фото: Фотер/RayMorris1

Фото: Фотер/RayMorris1

Својим пријатељима можете написати:

Де си?

Дакле, ако изоставите неко слово у писању, уместо њега ставите апостроф. У овом случају изоставили сте г (где си).


                                                                                                                                                                                     

Коментари

коментара