Фуснота, фус-нота или фус нота?

0
Andrew Mason / photo on flickr

Када пишете неки текст и кад се позивате на извор или имате неку напомену, то обично у тексту означите овако и ставите у фусноту (не фус-нота или фус нота). Једна реч: фуснота.

Коментари

коментара