Ћемо или ће мо?

0
Фото: ultradownloads.com.br

Фото: ultradownloads.com.br

Облик ће мо не постоји.                                                                                                                

Мо јесте име, али не у српскоме језику.

Дакле: ћу, ћеш, ће; ћемо, ћете, ће.

Коментари

коментара