Абсорбција, апсорбција или апсорпција?

0
Фото: skolaroditeljstva.com

Једначење сугласника по звучности обухвата много примера на нашем веб-сајту. Ово је један од примера где до гласовне промене долази. Дакле, апсорпција. Са два п.

Коментари

коментара