Загрижени уметници

0

Уколико сте довезли вашег пријатеља, он је довезен (не довежен).

Уколико сте му нешто и донели, то је донесено или донето (не донешено). Уколико сте у том моменту загризли јабуку, јабука је загризена (не загрижена).

Ако сте загрижени уметник, подржавамо вас.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТБрој телефона
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТ„Магбет“