Требати, требало би, требало је

0

Глагол требати је безлични (исти је облик за сва лица) само ако у истој реченици (зависној или независној, тј. реченици на коју се овај глагол односи) постоји још један глагол. Тада, дакле, има облике ТРЕБА, ТРЕБАЛО БИ и ТРЕБАЛО ЈЕ.

Коментари

коментара