Инфинитив без предлога

0

Инфинитив (сетите се, то је онај глаголски облик који се завршава на –ти, –ћи) никада не иде с предлозима.

Хоћете ли овде да једете или да понесете?
(никако: за понети)
– То је било да човек не поверује.
(никако: за неверовати)
– Ту није било ничег да се сакрије.
(никако: ништа за сакрити)

 

Не користите немачке конструкције у српском језику.

 

 

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТПуно или много?
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТГосподин