Дублети

0
  • УјутрО = ујутрУ;
  • ПоготовО = поготовУ;

Коментари

коментара