Двоје су обоје

0

Видите да стоје Сека и Жика. 

Они нису обадвоје, већ ОБОЈЕ. Обадвоје није забрањено,

јавља се чак и код добрих писаца, али је стилски маркирано.

Коментари

коментара