Два презимена

0

Уколико сте на дан венчања одлучиле да задржите своје девојачко презиме и њему додате мужевљево, ваша два презимена пишу се без цртице, нпр: Милица Милић Милићевић.

Коментари

коментара