Знаковни језик: основни покрети

0
Copyright: opismenise.com

ПИШЕ: Катарина Иванишевић

Споразумевање пре прве изговорене речи

    Када говоримо о српском језику и о језику уопште, често се напомиње да се реализује кроз два вида: један је говор, а други писмо. Међутим, поставља се питање да ли је то баш тако.

    Жеља за изражавањем манифестује се већ у најранијем периоду нашег детињства. Од тренутка када се родимо до периода када имамо развијен речник, пролазимо кроз неколико фаза. У том периоду живота користимо гестове као што су показивање прстом када нешто желимо, махање у знак поздрава или набирање носа да би се означио цвет. Гестови се обично јављају у исто време када и прва реч и трају док дете не научи реч за оно што симболички гест треба да означи. Како одрастамо, гестове све мање користимо, а када их користимо – то углавном није да бисмо се споразумели са неким, већ да бисмо експресивније нешто описали.

Знаковни језик као матерњи

    С друге стране, постоје особе којима је споразумевање путем гестова, тј. знакова, природни језички израз. Њима је то матерњи језик и природно средство изражавања. И они користе српски језик. Разлика је у томе што је то српски знаковни језик. Зато би познавање основа овог језика требало убрајати у основну писменост.

Основна јединица – знак, оруђе – руке

    Оно што је специфично за знаковни језик је то што нема писану форму. Основна јединица је знак, а оруђе су руке. Многи знакови се не могу разумети ако се изоловано употребе, већ само када су у низу. Знакови се деле на неколико врста, док постоји једноручна и дворучна азбука (која се чешће користи).

Да ли сте знали да већ знате основне речи?

Иако нам делује страно, сви ми заправо знамо неке основне речи знаковног језика. На пример, заменице ја, ти, он… сигурно ћете показати правилно: ја – кажипрстом ка себи, ти – кажипрстом ка саговорнику. Сигурна сам да и данас машете познаницима када желите да их поздравите. Исто тако сигурно знате и да показујете бројеве до 10.

i love you

Сличности и разлике између писаног и знаковног српског језика

    Иако знаковни језик нема падеже и времена, учећи га – могу се уочити многе сличности са књижевним језиком.

    Као што знамо, у језику постоје хомоними и синоними. Тако и у знаковном језику постоје знаци који имају више значења која могу бити семантички блиска или не. Уколико спојимо кажипрст и палац, остале прсте раширимо и у висини главе покрећемо руку слева надесно, показаћемо знак који представља реч само. Али и једино и осим.

    Када је у питању глагол бити, случај је мало другачији. Поред глагола бити, знак којим се означава овај глагол користи се и када желимо да покажемо увек, док, тек и др. Дакле, један знак може означавати и више различитих врста речи које су семантички блиске или не. Такође, један појам се може означавати са више различитих знакова: на пример, за тајну постоје чак три знака, као и за проблем. Знаковни језик је веома флексибилан, па се статус синонима може мењати, као и већа или мања присутност жаргонизма.

Tajna

 

    Што се тиче глагола бити, специфично је и то што се њиме показује и био/ла сам, бићу… Ово правило важи и за остале глаголе, што нам указује да знаковни не познаје времена, већ један знак означава један глагол у свим временима. Исто је и са пробати, читати, певати, писати и др. Ипак, разлика се може, на пример, направити тако што ћемо употребити знак за јуче, пре или сутра како бисмо нагласили време одвијања радње.

Експресивност или лакше разумевање?

   С друге стране, веровали или не, глувим и наглувим особама битно је и како говоримо. Тзв. „чујућим“ особама важно је на који начин изговарамо речи јер то доприноси експресивности и стилизацији.  Глувим и наглувим особама је то некада пресудно у тумачењу самог значења речи. На пример, ако желимо да кажемо: ,,Имам сестру/брата.” веома је битно шта ћемо изговорити. Знак за ове две речи је идентичан и разлику у значењу правимо ако реч лепо и разговетно изговоримо јер особе оштећеног слуха одлично читају са усана. С друге стране, можемо и показати тај знак и додати још један – знак за девојку, тј. знак за женски род. Наш књижевни језик познаје родове, док се у знаковном они реализују на мало другачији начин.

 Sestra

Теча или теткин муж?

    Слично овоме, можемо уочити још неке занимљивости у вези са родовима. У српском језику постоје именице којима се означавају мушке и женске особе, док је у знаковном језику случај мало другачији. За пример ћемо узети знаке којима се означавају чланови породице. Оно што је занимљиво је то што ако имамо пар ујак-ујна или тетка-теча примарни знак ће бити један, док ће други означавати пол. На пример, знак за тетку изгледа тако што ставимо три прста на бок, а знак за течу тако што покажемо знак за тетку (примарни знак) и знак за мужа, супруга (тј. особу мушког рода). Буквални превод би гласио „теткин муж“ или „тетка муж“. С друге стране, знак за ујну изгледа тако што покажемо знак за ујака и знак за жену или супругу, а буквални превод би гласио „ујкина жена“ или „ујка жена“. На основу ових примера можемо доћи до закључка да се при именивању чланова породице првенствено узима у обзир крвна веза. Зато се чланови са којима нисмо у крвном сродству представљају као брачни партнери. Са животињама је другачији случај – додатни знаци се углавном додају за женке и младунце.

   И знаковни језик има дијалекте

   У различитим деловима света користе се различити знаковни језици. Свака земља има свој знаковни језик и унутар једне земље постоје разлике у одређеним знаковима, као што српски језик има дијалекте, па се немојте изненадити што глува особа из Ниша неће употребити исти знак за неку реч као нека друга глува особа из Новог Сада. Постоји и интернационална знаковна комуникација, али то није језик већ начин споразумевања који се рађа у комуникацији између глувих особа које користе различите знаковне језике. Основа је амерички знаковни (АСЛ) и користи се на званичним међународним скуповима.

Знаковни језик је, као и сваки други, подложан променама. Речник се стално богати, настају нови жаргони, а неки синоними се више не користе.

 Литература: Школа знаковног језика, Удружење тумача за лица оштећеног слуха Србије – УТЛОСС

 

Коментари

коментара