Најјачи само остају

0

Свако од нас је најјачи у некој области. Било би лепо када бисмо се сви изражавали најјасније и најједноставније. У сезони екскурзија многи од нас су посетили најјужнију тачку копненог дела Балкана: рт Сунијон, док су неки открили ко је најјешнији у одељењу. Нико од нас не жели да буде најјаднији. Уколико у наведеним реченицама не видите никакве грешке у праву сте. У овим примерима је употребљен суперлатив придева који почињу на слово ј. Овај суперлатив настаје спајањем префикса нај- и компаратива придева, на пример: јак, јасан, једноставан, јужни, јешан и јадан. Исправни облици су само они с удвојеним словом ј. Два слова ј се чују и при изговору ових речи. 

Описни придеви углавном имају компарацију. Али, као и увек, када је у питању наша граматика, изузеци потврђују правило. Тако за неку познaницу кажемо да је лепа, наша другарица је увек лепша, а свакоме је своја девојка најлепша. Међутим, постоји група описних придева који немају степен поређења. То су већином придеви који означавају боје: браон, беж, смеђа, бордо, тегет, виолет, розе и сл. Ово су придеви страног порекла и зато их је тешко поредити у нашем језику. Немогуће су конструкције: „Купила сам браон сукњу, а моје старе панталоне су браоније нијансе.“ Посебну групу чини група придева, која осим компарације, нема ни промену по роду, броју и падежу (особине карактеристичне за придеве). То су придеви: супер, екстра, гроги, портабл и кул (који у неким сличајевима може бити употребљен и као прилог). Посебно је међу тинејџерима, али и јавним личностима распрострањена употреба придева екстра и кул. Док придев супер, који је био неприкосновен кад сам ја била тинејџерка, полако излази из моде. Тако да на питање како нешто изгледа или како су се провели у граду, већина тинејџера као из топа одговара: „Екстра!“ А на питања како су или какав је неко, често одговарају: „Кул“. Ови придеви страног порекла постали су честе жаргонске речи. Њима се приписују слична значења: опуштено, доброг изгледа, пријатно до једноствног у реду.  Слично је и с придевом екстра. Некада се њиме означавала особина предмета: „Добили смо робу екстра квалитета“; „Молекули имају екстра атоме водоника.“ Овде придев екстра значи одличног квалитета и додатни атоми водоника. Сада је свака лепа хаљина постала екстра, провод је екстра, једном речју све је екстра. Ови придеви доживљавају велику експанзију. Много би боље било да употребљавамо што већи број различитих, наших, придева, који би јасније и лепше описали одређене особине и емоције, и чували и развијали наш језик.

Придеви жив, мртав, го и бос такође немају компарацију зато што означавају апсолутну особину. Међутим, исправно је да се они употребе у пренесеном значењу. Тако се за дете може рећи да је живље, где овим компаративом означавамо његову живахност. 

Посебно су интересантни придеви код којих је у компаративу особина мање присутна него у позитиву. Тако је једна студенткиња завршила високу школу, док је друга завршила вишу. Која од њих две поседује виши степен образовања? Тачан одговор је прва студенткиња, иако нам се чини да не би требало да је тако. То значи да је ова студенткиња завршила факултет, тј. четворогодишње образовање, док је друга студенткиња завршила вишу школу, тј. трогодишње образовање. „Ово је мој близак рођак“; „Ово је мој ближи рођак“. И у овом примеру особина блискости је присутнија у позитиву, тј. више волимо да проводимо време и да се дружимо с блиским рођаком. Ако већ мора да се догоди саобраћајна несрећа, сви би се мање бринули уколико би она била тежа, док кад је у питању тешка саобраћајна несрећа, сигурно има повређених, а некада и настрадалих. 

Без придева не би био могућ сликовит и описни говор. Говорење би се свело само на пуке информације пренете глаголима и именицама. Не би било ни најлепших дескриптивних делова светске литературе; сетимо се само Толстоја и његових описа, који се простиру на неколико страница. Зато је веома важно да правилно користимо ове речи којима се означавају особине људи, предмета, животиња и биљака. Није исто рећи само колумна или додати уз ову именицу неколико придева: поучна, интересантна, забавна, корисна, примењива, обимна

Коментари

коментара