Како се одомаћити у туђем дворишту

0

– Комшија, бисте ли ми, молим вас, позајмили ту вашу косилицу, треба да средим двориште, трава до крова, навалила жена…

– Наравно, комшија, слободно је узмите! – комшија ће преко плота.

            После кошења се обично деси да комшија заборави да врати косилицу, а други комшија заборави да ју је дао (док га жена не подсети) и тако се косилица одомаћи у туђем дворишту. И не само косилица, већ и лопата, секира и остале корисне ствари. С позајмљеницама је мало другачије. На првом месту због тога што онај који позајмљује не остаје лишен ствари коју позајмљује.

            Позајмљенице су речи које спајају два (или више) језика и сигурно су најважнији феномен који се тиче контакта два језика. Интересантно је да један језик може „уступити“ реч већем броју језика. Тако и италијански и српки језик имају заједничке речи које су позајмљене из трећих језика, наравно уз одређене фонетске разлике.

            У свету позајмљеница главну улогу играју речи. Језик је у том свету огромно двориште, а речи постају алатке којима се то двориште уређује. Оне могу бити позајмљене у свом оригиналном облику (енгл. bar – итал. bar – срп. бар; енгл. film – итал. film – срп. филм; енгл. leader – итал. lider – срп. лидер) или могу бити унете у језик с извесним измењеним фонемaма (енгл. beefsteak – итал. bistecca – срп. бифтек; фр. mitraille – итал. mitraglia – срп. митраљез). Поједине речи се употребљавају и у оригиналном и у прилагођеном облику: енгл. punch – итал. ponce – срп. пунч (сладуњаво алкохолно пиће); фр. gilette – итал. gilè – срп. жилет.

            Посебну групу позајмљеница чине калкови (фр. calque – отисак).

            Код семантичког калка реч се преузима заједно са значењем. Речи имају заједничко значење и / или графичку сличност: енгл. comfort –  итал. сomfort – срп. конфор; тур. kahve – итал. caffè – срп. кафа; енгл. tramway – итaл. tram – срп. трамвај; енгл. transistor – итал. transistore – срп. транзистор. С друге стране, реч autorizzare, која је некада имала значење „имати ауторитет“, у италијанском је, под утицајем француског, променила значење у „дозволити“. У српском језику „ауторизoвати“ (лат. аuctor, фр. аutoriser) има значење овлашћења, а „ауторитет“ (лат. аuctoritas) означава углед, утицај; признату величину.

            Постоје и фразеолошки калкови, који дословно преводе све елементе сложене речи из страног језика: енгл. sky-scraper – итал. grattacielo – срп. небодер; нем. Klassenkampf – итал. lotta di classe – срп. класна борба; нем. Hochverrat – итал. аlto tradimento – срп. велеиздаја.

            Позајмљенице понекад имају првенствено стилистичку сврху, то јест служе да се призову култура и начин живљења који сe у извесном смислу сматрају престижнима: енгл. flirt – итал. flirt – срп. флерт; енгл. week-end – итал. weekend – срп. викенд, речи које можемо заменити с „авантура“ (итал. breve relazione), „крај недеље“ (итал. fine settimana). Ипак, енглеске речи су краће, тиме и згодније, и то је један од основних разлога њиховог честог појављивања у српском и италијанском језику (нарочито у новинским чланцима): енгл. boom – итал. boom – срп. бум; енгл. sexy – итал. sexy – срп. секси; енгл. show – итал. show – срп. шоу, уместо вишесложних речи (интензивни економски развој, сексуално узбудљив, забављачки програм).

            Усвојенице су још један тип позајмљеница. Ове речи нико од нас не осећа као туђе, а у српски језик су ушле јер у њему није постојала замена за те речи:

тур. sabun – итал. sapone – срп. сапун;

нем. Matratze – итал. materasso – спр. мадрац;

грч. Αngelos – итал. angelo – срп. анђео;

грч. Hàos – итал. caos – срп. хаос.  

            Много је речи које повезују српски и италијански језик:

нем. Helm итал. elmo – срп. шлем;

нем. spionieren – итал. spiare – срп. шпијунирати;

фр. cavalerie – итал. cavaliere – срп. каваљер;

арапска основа: итал. algebra, cifra – срп. алгебра, цифра;

арапска основа: итал. zucchero, algoritmo – срп. шећер, алгоритам;

лат. raritas – итал. rarità – срп. раритет;

лат. insectum – итал. insetto – срп. инсект;

лат. ex-moveo – итал. emozione – срп. емоција;

перс. bālkāneh – итал. balcone – срп. балкон.

            Хајде да се сада мало забавимо. Постоји један израз за који ни италијански ни српски језик немају алтернативу, а то је енглески израз sit-in, а то су демонстрације које се одвијају тако што демонстранти седе на земљи на одређеном јавном месту. Како бисте ви назвали овакав облик демонстрација ако бисте имали прилике да унесете нову реч у своју језичку башту? Седемонстрације би могао бити један од назива за такву појаву.

            Као што видите, постоји много начина да се постане домаћин у туђем дворишту. Позајмљенице у нашем језику су бројне, језик има свој живот и развија се. Ипак, колико год поједине речи звучале мистично или паметно на страном језику, уколико постоје њихови парњаци у српском језику, дајмо предност њима јер и речи на српском језику могу звучати исто толико мистично и паметно.

Коментари

коментара