Таутологија

0

ТАУТОЛОГИЈА (грч. tauto – исто; logos – реч, говор, појам), 1. логички суд који има исти субјект (оно што се дефинише) и предикат (оно помоћу чега се дефинише), нпр. човек је човек. 2. стилска фигура којом се иста садржина изражава различитим језичким средствима, нпр. видео сам сопственим очима. Њоме се дочарава узбуђење песника или говорника. Будите обазриви: уколико се употребом таутологије емоционални израз не обогати, онда се она сматра за грешку, тј. плеоназам.

Коментари

коментара