Рефрен

0

РЕФРЕН (фр. refrain – припев), стих, део стиха или група стихова који се најчешће у правилним, каткад и у неправилним интервалима, понавља у песми на крају сваке строфе (премда се рефрен може појавити и на почетку или у средини, односно било где), чиме се доприноси ритмичкој организацији песме.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТПословица
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТТаутологија