Пословица

0

ПОСЛОВИЦА, једноставни говорни облик сажетог израза, у стиху или у прози, којим се саопштава нека искуствена спознаја или размишљање. Како су општеприхваћене у националним традицијама, пословице често исказују језгровита запажања карактеристична за менталитет или веру датог народа и епохе. Има, међутим, много више пословица које израстају из општег животног искуства, и тако представљају заједничку књижевну баштину.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТОпус
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТРефрен