Максима

0

МАКСИМА (лат. maximus – највећи, највиши), 1. мудра изрека, правило за живот, основно начело или главни принцип у животу и раду, гесло, идеја-водиља итд. 2. рефлексивни књижевни облик универзалне садржине, у старом веку популаран у источним књижевностима, пре свега у индијској и кинеској.

Коментари

коментара

ШЕРУЈ
ПРЕТХОДНИ ТЕКСТФлешбек
СЛЕДЕЋИ ТЕКСТПарафраза